Kan ha valgt feil skolemodell

Artikkelen er over 4 år gammel

Allerede lenge før første spadestikk er tatt for de nye videregående skolene i Østfold, kan det vise seg at fylket har valgt feil skolemodell.

DEL

Det kommer fram i fylkesrådmannens saksutredning. I den nye skolebruksplanen satses det på kombinerte skoler. Det vil si skoler med flere ulike studeretninger – både yrkesfag og studiespesialiserende på samme skole.

Rendyrkede skoler best

Nå tyder forskning utført av Senter for økonomisk forskning AS, på at mer spesialiserte skoler – rendyrkede yrkesfagskoler eller skoler med rendyrkede studiespesialiserende program – gjør det bedre kvalitetsmessig enn de kombinerte skolene. Bildet er ikke entydig og det presiseres at det trengs mer forskning for å bekrefte eller avkrefte en slik hypotese.

Kostbart å bygge i sentrum 

Kan være kostnadsdrivende

Men fylkesrådmannen har tatt det med og poengterer at med den nye skolebruksplanen vil en få mer kombinerte skoler særlig i Sarpsborg og Fredrikstad – og kanskje Moss på sikt. Kombinerte skoler gir ingen økonomisk gevinst – heller motsatt – de kan være kostnadsdrivende, men har til nå vært antatt å være skolefaglig gunstig – særlig for de svakere elevgruppene.

Den samme forskningen viser at skolestørrelsen ikke har betydning for kvaliteten. Det er gunstig for Østfold for her er noen av landets største videregående skoler, og store skoler er kostnadsmessig gunstig.

Artikkeltags