Kostbart å bygge i sentrum

DYRT I SENTRUM: Konstituert fylkesrådmann, Odd Roald Andreassen, stiller nå spørsmål om det er riktig å vektlegge like sterkt at de nye videregående skolene skal bygges sentrumsnært. Det er nemlig kostnadsdrivende.

DYRT I SENTRUM: Konstituert fylkesrådmann, Odd Roald Andreassen, stiller nå spørsmål om det er riktig å vektlegge like sterkt at de nye videregående skolene skal bygges sentrumsnært. Det er nemlig kostnadsdrivende. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Fylkesrådmannen stiller nå spørsmål ved om det er riktig å ha like sterkt fokus på å bygge de nye videregående skolene i sentrum av Østfold-byene.

DEL

I innstillingen til den nye skolebruksplanen går det fram at det å bygge de nye videregående skolene i sentrum er en av flere faktorer som er kostnadsdrivende.

Mister inntekter

Da den nye skolebruksplanen ble presentert for to-tre år siden var fylkeskommunen opptatt av å være med å utvikle bysentrene i Østfold-byene. Men etter den tid har inntektsnivået gått ned for fylkeskommunen. Østfold får i de nærmeste årene en nedgang i antallet 16–18 åringer noe som gir et lavere statlig rammetilskudd. I tillegg er utbyttet fra Østfold Energi nedadgående. Når fylkeskommunen skal investere to-tre milliarder kroner i nye videregående skoler i Østfold, stiller fylkesrådmannen nå spørsmål ved om det er riktig at det å bygge i sentrum skal ha like sterkt fokus.

Skal spare med større klasser 

Fra stor til liten

Da nye St. Olav videregående skole ble vedtatt i februar 2015 ønsket Sarpsborg en størst mulig sentrumsskole, helst med 1.250 elever. På et tidspunkt i planleggingen var elevtallet helt oppe i 1.500–1.700. Som kjent ble ikke Sarpsborg hørt den gang, og fylkespolitikerne vedtok at nye St. Olav videregående skole skulle være en skole med plass til 860 elever.

Fortsatt håp for musikkelevene 

Omkamp

De siste månedenes «runddans» der en har utredet både om Sarpsborg kommune skulle kjøpe Greåker videregående skole, og en samlokalisering av Musikk, dans, drama med den kommunale kulturskolen på nye St. Olav videregående skole, har vært et forsøk fra Sarpsborg på å få en omkamp om størrelsen på nye St. Olav. Nå tyder alt på at en også taper den kampen på alle punkter. Nye St. Olav skal bygges i to trinn der første byggetrinn skal stå ferdig i 2019 og andre byggetrinn i 2022.

Kan ha valgt feil skolemodell

Artikkeltags