Fylkesmannen skal på tilsyn på en Sarpsborg-skole

Fylkesmannen i Oslo og Viken skal gjennomføre tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen og elevenes psykososiale skolemiljø ved Borgen barneskole i Sarpsborg.