Her starter elevene én time tidligere helt frivillig – tilbys en god frokost og trim

Elever på Grålum barneskole velger å starte skoledagen én time tidligere enn vanlig. Årsaken? Skolen byr på sunn, god frokost og fysisk aktivitet i Grålumhallen.