– Kritisk medieforståelse må få større plass i skolen

Kritisk medieforståelse, digitale ferdigheter og digital dømmekraft må få en mer sentral plass i de nye læreplanene for norsk og samfunnsfag, mener Medietilsynet.