Arbeidstilsynet har ført tilsyn i Østfold: – Vold er et økende problem på barneskolene

GRANSKING: Arbeidstilsynet har nylig ført et omfattende tilsyn i Østfold og Akershus. Ni av ti skoler fikk pålegg.

GRANSKING: Arbeidstilsynet har nylig ført et omfattende tilsyn i Østfold og Akershus. Ni av ti skoler fikk pålegg. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Ni av ti skoler har ikke gode nok rutiner for å forebygge vold og trusler, ifølge en gransking utført av Arbeidstilsynet.

DEL

Arbeidstilsynet har gransket hvordan det jobbes med vold og trusler ved 93 barne- og ungdomsskoler i Østfold og Akershus. Ni av ti skoler fikk pålegg om å kartlegge faren for vold og trusler bedre, skriver NRK.

Direktør Trude Vollheim sier at vold og trusler ikke er den enkeltes problem, men et arbeidsmiljøproblem.

– Skoleansatte får ikke god opplæring og øvelse i hvordan vold og trusler skal forebygges, sier hun.

Fordobling i voldsepisoder

Utdanningsdirektoratet har sett en fordobling i antall lærere som har blitt utsatt for vold av elever på barneskolen fra 2005 til 2018, forteller leder Steffen Handal til NRK.

14 prosent av grunnskolelærerne oppga i 2018 at de har blitt utsatt for vold eller trusler på jobb, ifølge tall fra Nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø og helse (NOA). Landsgjennomsnittet for alle arbeidstakere i alle yrker er på 6,6 prosent.

I en undersøkelse fra Utdanningsdirektoratet i 2018, svarte 19 prosent - én av fem lærere - at de hadde blitt utsatt for vold eller fysisk skade i løpet av det siste året.

Deler bekymringen

På Arbeidstilsynets tilsyn, fant man store mangler når det gjelder hvordan man skal kartlegge og vurdere hva som er en trusselsituasjon, samt opplæring og øvelse i forebygging av trusler og vold.

– Dette må de ha de ha på plass for å kunne iverksette de riktige tiltakene, sier Trude Vollheim.

Tilsynet ble altså gjennomført i Østfold og Akershus, men Arbeidstilsynet mener det ikke finnes indikasjoner på at det står bedre til i resten av landet.

Vollheim understreker at skolene i dag iverksetter tiltak, men hun mener det blir for tilfeldig hvis tiltakene ikke bygges på gode kartlegginger og vurderinger av risikosituasjonene i de ansattes arbeidsmiljø.

Kunnskapsdepartementet har nylig satt ned en arbeidsgruppe som skal dele erfaringer og spre kunnskap om forebygging av vold og trusler i skolen.

Artikkeltags