(Fredriksstad Blad) I 2014 tapte Mathilde kampen mot kreft. Før hun gikk bort, designet hun, sammen med foreldrene sine, et tilbud for unge pasienter på sykehuset.

Hun ønsket et rom med naturlige elementer, som sto i stor kontrast fra den sterile følelsen du ellers får på sykehuset. Det skulle være et rom der unge pasienter kunne få besøk av venner, spille spill, spise god mat og få et avbrekk fra hverdagen som pasient.

I 2019 sto endelig rommet klar for bruk, Mathilderommet kunne åpnes. Så kom 2020 og koronapandemien som satte en stopper for driften av rommet – før det i det hele tatt hadde åpnet.

Brukt som kontorer

– Vi måtte stenge rommet. Vi visste ikke hvordan det var med kontaktsmitte på stolene og slikt. I tillegg var det vanskelig å desinfisere dem, sier seksjonsleder for kreftavdelingen, Katja Stenjor.

Og legger til:

– Så vi bestemte oss for å sette inn pulter slik at vi kunne bruke rommet som kontor. Også har vi under pandemien brukt rommet til foreldre-og-pårørendesamtaler av og til.

– Når åpner rommet igjen?

– Vi håper å få åpnet det etter påske. Det er det som er målet, svarer Stenjor.

Burde vært løst på en annen måte

Ungdomsrådet på Sykehuset Østfold skal i utgangspunktet drifte Mathilderommet sammen med foreldrene. Vi snakket med ungdomsrådets leder Fredrik Bøe (22).

– Hva tenker du om at rommet har blitt brukt som kontor i to år?

– Jeg skjønner at man ikke kunne bruke rommet på grunn av smitte og vanskeligheter med å desinfisere, men det kunne kanskje vært løst på en annen måte? svarer Bøe, før han legger til.

– Vi har snakket litt om det i ungdomsrådet. Vi mener det var feil å ikke åpne rommet med en gang, da man fikk beskjed om at innlagte kunne gå på tvers av avdelingene og restriksjonene ble senket, svarer han.

– Samtidig har vi full forståelse for at sykehuset har vært i en spesiell situasjon under pandemien, og at beslutninger som kanskje ikke er veldig populære, hos oss eller andre, må tas av fagpersoner på området, fortsetter Bøe.

Lite kommunikasjon

– Vet foreldrene til Mathilde at rommet har vært stengt for pasienter i to år?

– På grunn av koronasituasjonen har ikke kommunikasjonen blitt opprettholdt. Vi vet ikke hva de vet og ikke vet angående rommets bruk disse to årene. Ungdomsrådet håper å gjenopprette kontakten når rommet åpnes igjen, svarer han.

Ungdomsrådet ønsker også å tilføye rommet flere ting.

– Vi vil ikke gjøre noe med selve interiøret, fordi det var slik Mathilde ønsket at det skulle se ut. Men vi ønsker å få inn flere ting man kan gjøre. For eksempel sette inn en PlayStation og ordne avtaler med flere Takeaway-steder i området, forklarer Bøe.

Var kreftsyk

Fredrik har vært med i ungdomsrådet siden det startet opp i 2017, og ble valgt til leder i 2020. Han vil være en del av rådet frem til han blir for gammel, altså om et år.

Selv har han vært syk. Som treåring fikk Fredrik diagnosen retinoblastom, en sjelden form for øyekreft.

– Jeg er vel ikke teknisk sett friskmeldt. Jeg har en død svulst bak det ene øyet, og har siden jeg ble «frisk», da jeg var åtte, gått til kontroll to ganger i året. Det er en såpass sjelden form for kreft, så man vet ikke om svulsten blir aktiv igjen, sier Bøe.

Med denne bakgrunnen vet han godt hvor mye et slikt tilbud, som Mathilderommet, vil bety.

– Jeg husker ikke helt hvor gammel jeg var, kanskje 6–7 år, og jeg lå på Ullevål sykehus. Der hadde de et likt rom, med litt spill og sånne ting, og det for meg var det store.

Dette er hovedmålet

– Det at Mathilderommet forhåpentligvis åpner opp igjen snart, ser vi som et skritt i riktig retning mot hovedmålet vårt, som er en egen ungdomsavdeling som en mellomstasjon fra barneavdelingen til voksenavdelingen.

– Tror du det åpner etter påske?

– Tidligere i uka var jeg på et møte i rådet for pasient- og pårørendeopplæring, og der tok jeg opp Mathilderommet, svarer Bøe.

– Svaret jeg fikk var at det er bestemt åpning av rommet etter påske. Om det skjer, vet jeg ikke, men hvis åpning ikke går etter planen, vil vi ha det som første prioritet å få det åpnet. Alle i rådet har en tilknytning til det å være på sykehuset og vet hvor viktig dette tilbudet er.