Slik blir årets 1. mai-feiring – du kan følge den på SA.tv

1. mai-komiteene i alle Østfold-byene har gått sammen om en felles, digital markering av dagen.