Slik blir sommeren på Borgarsyssel

For å opprettholde smitteverntiltakene i veilederen, blir årets sesong ved Borgarsyssel Museum litt annerledes enn vanlig.