Slik gjør Kruseløkka-elevene seg klare for den nye skolehverdagen

Når skoledagen starter må elevene på Kruseløkka ungdomsskole stille seg opp på rekke med minst en meter mellom seg før de kan gå inn i skolebygningen. Dette er den nye normalen ungdomsskoleelevene.