For å få bukt med en galopperende strømregning vil Sarpsborg kommune innføre en rekke sparetiltak.

I år har kommunen budsjettert med 59,2 millioner kroner i totale strømkostander.

Et foreløpig anslag viser at de økte strømprisene kan gi kommunen en ekstraregning på 60 millioner kroner i år. Hvis strømprisene fortsetter å øke, kan regningen naturligvis bli enda høyere.

Dette er noen av tiltakene kommunen nå ønsker å sette i gang:

  • Slukke gatelys på natta
  • Ikke bruke varmeanlegg i gågata og torget
  • Redusere temperaturen i kommunale bygg

Håpet er tiltakene allerede i år kan gi en innsparing på 2,1 millioner kroner.

BAKGRUNN: Kommunens strømregning blir nesten tredoblet

Rammer innbyggerne

Kommunedirektør Turid Stubø Johnsen påpeker at tiltakene hun ønsker å innføre vil berøre mange av innbyggerne i Sarpsborg.

– Alle i Sør-Norge kjenner på de høye strømprisene. For Sarpsborg kommune er det dessverre helt umulig å redusere strømkostnadene så det monner uten at det rammer innbyggerne, sier kommunedirektøren til kommunens nettsider.

I dokumentene Sarpsborg kommune har sendt til formannskapet påpeker den at å slukke gatelysene om natten kan påvirke sikkerheten til innbyggerne på kveld og natt, og legger til at gatelys blir ansett å være et godt kriminalitetsreduserende tiltak.

Likevel mener kommunedirektørene at det er et nødvendig tiltak.

Hun forstår at folk kan reagere på tiltakene.

– De tiltakene vi nå foreslår kan oppfattes dramatiske, men de er helt nødvendige. Enkelte foreslåtte tiltak ønsker vi ikke å gjennomføre fordi de rammer barn og ungdom og eliteidretten, sier hun.

Skjermer idretten

Ifølge kommunedirektøren har de vurdert en rekke tiltak som ikke vil bli lagt frem for formannskapet nå.

Dette er for å skjerme unge og idretten.

Kommunen vil derfor ikke stenge enkelte svømmebasseng, slå av fryseanlegget på kunstisbanen eller redusere tiden for undervarme på kunstgresset på Sarpsborg stadion.

LES OGSÅ: Strømkrisen kan tvinge OL-anlegg til å stenge

Dette kan kommunen spare

Hvis forslagene til tiltakene blir godkjent, mener kommunen at den kan spare 726.000 kroner i november og desember ved å skru av varmeanlegget i gågata og torget.

For hele vinteren kan innsparingen være på 1,8 millioner kroner.

Hvis lysene blir koblet ut på kommunale veier mellom klokka 23.00 og 06.00 kan dette gi en årlig innsparing på tre millioner kroner.

For perioden oktober og desember i år vil kommunen spare rundt 700.000 kroner på å skru av lysene, mener kommunen.

Ved å redusere temperaturen i kommunale bygg og sette den til maksimalt 20 grader, og sette temperaturen til 17 grader i idrettsanlegg anslår kommunen å spare 625.000 kroner i år.

Den årlige innsparingen vil være på mellom 2 og 2,5 millioner kroner, ifølge kommunen.

Helseinstitusjoner blir ikke berørt av tiltaket.

Formannskapet skal behandle forslagene fra kommunedirektøren 29. september.

LES OGSÅ: