Smittesporing etter utbruddet i Moss: – Et stort puslespill med deltakere fra flere kommuner

Det private selskapet som har ført til et lokalt smitteutbrudd i Moss kan ha blitt arrangert i Fredrikstad.