Smittesporing etter utbruddet i Moss: – Et stort puslespill med deltakere fra flere kommuner