Lørdagens snittpris per kWh er 5,2 øre lavere enn fredag og 3,23 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen lørdag på -0,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 3,6 øre lavere enn fredag og 4,25 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst- og Vest-Norge vært 20,3 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting lørdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på -4,5 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten og er den laveste i landet.