Det finnes ingen lovfestet minimumslønn i Norge. Men veldig mange stillinger reguleres av tariffavtaler og tariffavtalte timelønnssatser.

– Er du over 18 år bør du få en timelønn på minimum 141,84 kroner, forteller Dag Bjørnar Jonsrud, forhandlingssjef i YS.

– Lønnsnivået varierer ut ifra alder og yrke. I noen bransjer er minimumslønnen langt høyere enn dette, sier Jonsrud.

Under 18 år

– Er du under 18 år vil tariffavtalt lønn i noen bransjer være 10 til 30 prosent lavere. I andre bransjer er den lik som for de som er over 18 år, forteller han.

Se full oversikt lenger ned i saken!

Du kan kreve mer

YS-forhandlingssjefen sier også at du kan kreve en høyere lønn enn minstesatsene som er forhandlet fram i tariffavtalene i mange bransjer. Dette gjelder også hvis du er ung, og for eksempel er skoleelev eller student, understreker han.

Forhandlingssjefen påpeker at det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i Norge nå, og at arbeidstakere er ettertraktet. Faktisk sliter mange arbeidsgivere med å skaffe arbeidstakere nå.

Disse får lavest timelønn

De i alderen 16 til 17 år har generelt sett lavere timelønn enn de over 18 år.

Videre er det de som jobber som hotellresepsjonist, kelner eller på gatekjøkken som har lavest timelønn. I disse jobbene ligger gjennomsnittet på 118,08 kroner i timen.

Til sammenligning tjener grossistmedarbeidere på lager i samme aldersgruppe 172,35 kroner i timen.

Derfor varierer det

– Det er flere grunner til at lønnsnivået varierer en del. Dette skyldes at vi har ulike bransjer, sektorer og jobber. Noen er typiske sesongjobber, som badeland og dyrepark, mens andre er helårsjobber, der man trenger folk for å få avviklet ferie for andre ansatte, sier Dag Bjørnar Jonsrud i YS.

Tabell med jobber og timelønnssatser ut ifra tariffavtaler (37.5 timers uke):

Jobber og timelønnssatser ut ifra tariffavtaler (37.5 timers uke)

16–17 år

17–18 år

over 18 år

Kommunale jobber

149,95

149,95

166,62

Sykehjem ufaglært

149,95

149,95

166,62

Hotellresepsjonist

118,08

127,58

141,84

Badeland

1)

1)

153,25

Bowlinghall

1)

1)

153,25

Treningssenter

1)

1)

153,25

Dyrepark

1)

1)

153,25

Grossistmedarbeider (Grossistlagre)

172,35

196,98

246,22

Industriarbeider

135,16

135,16

163,87

Bygningsarbeider uten fagbrev

139

139

207,4

Renholdsarbeider

153,55

153,55

204,54

Butikkmedarbeider

121,4

121,4

163,53

Ferge kioskmedarbeider

121,4

121,4

163,53

Kontormedarbeider

121,4

121,4

163,53

Kiosk

121,4

121,4

163,53

Reiselivsmedarbeider

163,53

163,53

163,53

Sentralbord

121,4

121,4

163,53

Gatekjøkken

118,08

127,58

141,84

Kelner

118,08

127,58

141,84

Kokk (ufaglært), begynnerlønn over 20år/ etter 4mnd praksis over 18år184,86

Gartner og hagehjelp

149,03

149,03

180,92

Avisbud

149,52

149,52

189,85

Vektere199,72

Barnehage (kommunal)

149,95

149,95

166,62

1) Lønn for skoleelever og ungdom under 18 år fastsettes av arbeidsgiver.

Statlig sektor:

Statlig sektor

Inntil 17 år:

kr 131,20
Mellom 17 og 18 år:

kr 139,40
Ved fylte 18 år min:

kr 164, men følger den stillingskode vedkommende er tilsatt iFrikort eller skattekort?

Kommer du til å tjene mer enn 65.000 kroner i løpet av 2022 bør du bestille et skattekort. Hvis ikke blir det trukket 50 prosent i skatt på alt du tjener over 65.000 kroner, minner Skatteetaten om.

– Blir du trukket for mye skatt i løpet av året, får du skatt til gode, men det er først når skatteoppgjøret i 2023 er klart, forteller Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Tjener du under 65.000 kroner i 2022, kan du bare beholde frikortet som du automatisk mottar.

Husk skriftlig kontrakt

Dag Bjørnar Jonsrud i YS poengterer at det er viktig å inngå en skriftlig arbeidsavtale – uansett hvor lenge jobben skal vare.

At man skal ha en skriftlig arbeidsavtale, er nedfelt i arbeidsmiljøloven.

– Noen arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller deltidsarbeid. Det er feil og strider mot norsk lov, påpeker Jonsrud.

– For noen kan det kanskje virke fristende å arbeide svart. Du bør rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Det er ulovlig å jobbe svart. Og uten et formelt ansettelsesforhold stiller du svakt hvis lønna ikke blir utbetalt. Dessuten mister du rettigheter til sykepenger, ledighetstrygd, pensjon og alle andre offentlige ytelser, advarer han.