«Sonate» ligger fortsatt på bunnen av Grimsøykilen – og nå løper tvangsmulkten

Skøyta «Sonate» ligger fortsatt på bunnen av Grimsøykilen, og fra 4. januar har en tvangsmulkt på 500 kroner døgnet begynt å løpe.