Hurra - endelig en minister som setter foten ned (får vi håpe) for vidløftige planer uten behov for dobbeltspor gjennom østre del av Østfold.

Ingen tør vel summere hva dette har kostet; utredninger som har pågått i flere tiår med skiftende regjeringer - og i tillegg lagt bånd på store arealer som har medført at privatpersoner og næringsdrivende ikke har fått utvikle sine eiendommer. Etter læreboka er det en god løsning for å slippe å ta beslutninger og sette i gang en utredning. Da har man fred i noen år.

Undertegnede har i over ti år vært dagpendler til Oslo med tog - noe som politiske «forståsegpåere» ikke har vært en del av. Kan være en idé å ta en prat med brukerne? Når det gjelder avgangstider, to i timen, er fakta at i rushtiden om morgenen mellom 05.30 og 08.30 (tre timer) er det to avganger i timen. Det samme er det andre veien mellom 15.00 og 18.00 (tre timer), to avganger i timen. I tillegg går det buss til og fra Oslo hver time. Det er god plass på togsettene frem til Moss.

Dagens flaskehals begynner ved Ski hvor flere typer tog møtes. Dette vil være løst når Follobanen er ferdig. Jeg antar at reisetiden til Oslo vil bli redusert med mellom 10 og 15 minutter - enda mer om man regner inn forsinkelser for lysfeil, kjøreledninger og lignende.

Kjære politikere i Sarpsborg og Fredrikstad: Sørg for dobbeltspor frem til Råde. Det ligger i dag dobbeltspor mellom Rygge og Haug, så dette burde være rimelig å forlange. Råde er like sentralt for pendlere fra Sarpsborg som Fredrikstad. Sørg for utvidelser av parkering og bedre tilgang til tilknytningsbusser.

En pendler drar hjemmefra mellom klokken 05.00 og 06.00 (lenge før bussene har begynt å rulle) for å nå frem til sin arbeidsplass i tide. I tillegg bor ikke pendlerne i sentrale kostbare leiligheter med gangavstand til stasjonen, men i eneboliger/rekkehus i grønne omgivelser.

Vi kommer ikke unna bilen. Sørg heller for å minimalisere bruken ved å bygge opp sentrale områder for kunne fortsette med offentlige transportenheter frem til endestasjonen.

Kjære politikere i Sarpsborg: Jeg vil anbefale dere å lese et innlegg av Terese Sollien i Aftenposten torsdag 11. mars. Den gir et godt bilde av Sarpsborg på ville veier med konsentrert bebyggelse i sentrum.

Les også

En styrt nedprioritering av jernbanen?

Les også

Bedre togtilbud også med en realistisk InterCity-satsing

Les også

En ambisiøs og realistisk transportplan