Rødt er klar på at tomta til Søsterboligen ikke bør selges for etablering av nye boliger. Ved behandlingen av saken om ny ambulansestasjon kommuniserte vi helt tydelig i bystyret at vi ikke kommer til å gå inn for noen nye prosjekter som tar deler av grøntområdet i tilknytning til gravlunden.

Blant annet gjør trafikkbildet ved denne tomta, med ny utkjørsel for ambulansetjenesten, området lite egnet til boligformål. Området hører til den grønne aksen i sentrum, og vi mener det er viktig å opprettholde og utvide den, fremfor å bygge den ned med betong.

Dette påpekte jeg allerede i bystyret i desember 2020. Rødt mener at kommunen bør beholde tomta for å etablere et flott grøntområde. Rødt mener at selv om Sarpsborg kommune sårt trenger kapital til å opprettholde og forbedre kommunens velferds-, skole- og helsetjenester, er det helt uakseptabelt å selge denne tomta til boligformål.

Tomta bør - slik Rødt ser dette - benyttes til parkområde. Den bør benyttes til å forskjønne inngangen til bykjernen. Et parkområde med beplantning a la kirkeparken, både til benyttelse for besøkende og brukere av Helsehuset spesielt, og byens befolkning generelt. Kanskje det kan vurderes å bygge en liten lekeplass for barna på deler av tomta? Muligens det kan lages en liten isflate på vintrene? Det er mange muligheter!

Rødt regner med at partier med et minimum av miljøanstendighet vil sikre dette området som ei grønn lunge. Vi registrerer flere positive signaler også fra andre partier om bruken av denne tomta, og er sånn sett optimistiske for utfallet av saken.

Riving av Søsterboligen og istandsetting av tomta for parkformål, må skje ved innkjøp av profesjonelle firma.

Men vi mener at opparbeidelse av et nytt parkområde også kan bidra til arbeidsoppdrag for ASVO, og andre tilsvarende etablerte tjenester i kommunen. Eksempelvis er det blitt produsert parkbenker ved aktivitetssenter på Holleby i Øvre Tune.