I et innlegg i avisen skriver stortingsrepresentant Erlend Wiborg fra Frp at Arbeiderpartiet fremmer forslag i Stortinget som legger hindre i veien for reetablering av Moss Lufthavn Rygge.

Dette er oppkonstruerte påstander. Arbeiderpartiet støtter reetablering av Moss Lufthavn Rygge, og håper at eierne lykkes med å gjenåpne flyplassen vår.

Bakgrunnen for Wiborgs innlegg er at Arbeiderpartiet i statsbudsjettet foreslår å gjeninnføre taxfreekvoter slik de var i før juli 2014. Dette medfører at tobakkskvoter ikke lengre kan veksles inn til alkoholkvoter.

Moss Lufthavn Rygge og Taxfreebutikken ble gjennom store deler av sin levetid driftet med samme regler som Arbeiderpartiet når foreslår i sitt alternative statsbudsjett. Det er i beste fall spekulativt å hevde at flyplassen med dette grepet vil få mindre i leieinntekter.

Arbeiderpartiets standpunkt ligger fast. Det uaktuelt å svekke finansieringen til norske flyplasser.