Hvordan er det å være ung fotballspiller i Sarpsborg? Og hvilken oppfølging får du?

Vi har snakket med tre fotballspillere i Sarpsborg og de mener at det er bra å være ung fotballspiller her i byen.

- Vi har fine muligheter til å bli gode i Sarpsborg, vi har bra anlegg og vi har godt miljø mellom klubbene, sier Vegard Syvertsen (15, Sarpsborg FK), Faisal Al-Enezi (15, Sparta FK) og Andreas Halvorsen (15, Sarpsborg FK).

De var veldig klare på at det ikke er noen grunn til at man ikke skal bli god i Sarpsborg, hvis man vil det.

De visste godt hva som måtte til for å bli gode fotballspillere. Da vi spurte de om hva som måtte til svarte de dette:

- Hvis du skal bli god må du ofre mye og ikke minst jobbe hardt i form av «happing på løkka» eller jogging og styrke. Det er også viktig med talent og prioritere fotball fremfor mye annet som for eksempel fester eller «lørdagsgodt», sier Andreas Halvorsen og Vegard Syvertsen.

-Det er flere faktorer som spiller inn for å bli en vellykket fotballspiller. Det er ting som riktig mengde søvn, Kosthold, egentrening og talent, sier Faisal Al-Enezi.

I Sarpsborg har man også ganske gode muligheter til å bli oppdaget hvis man er god nok. Blant annet gjennom Sarpsborg 08, eller så må man fortsette å utvikle seg i klubben man tilhører.

De sa at hvis man bor i Sarpsborg er det ganske enkelt å bli oppdaget hvis man er god.

- Sarpsborg er ikke så stort og det er god kontakt mellom samarbeidsklubbene, sier Andreas Halvorsen og Vegard Syvertsen.

- Hvis du er god, så er du god, sier Faisal Al-Enezi.

Sarpsborg-klubbene har også veldig fine anlegg og oppfølging mener de.

- Det er sjelden opptatt på banen og man får som regel baneplass, trenerne gir også god oppfølgning og råd med tanke på videre karriere, sier Vegard Syvertsen og Andreas Halvorsen.

Så det virker som om det er fint å være ung fotballspiller i Sarpsborg.