Det er talspersonen for spillerne på damelaget til Sarpsborg 08, Karoline Nilsen, som sier dette til SA etter at det tirsdag kveld ble kjent at Sarpsborg 08 overraskende hadde snudd i saken om damefotballen. Klubben vedtok i styremøtet tirsdag kveld å gjøre om vedtaket om å avvikle damefotballen. Nå har de vedtatt å videreføre satsingen.

Overrasket og lettet

– Vi er overrasket – noen av jentene til og med sjokkert – men veldig lettet. Helt fra starten håpet vi at klubben ville snu, men vi la det ganske raskt fra oss da vi skjønte at de ikke ville ombestemme seg. Det har vært prøvd en del andre muligheter, men enten har avstanden til andre klubber vært for lang eller så har jentene ikke vært enige. Vi har alltid ønsket å være en del av Sarpsborg 08, og nå får saken en lykkelig slutt. Dette var det beste som kunne skje, sier Karoline Nilsen.

Må ha trener

– Men nå starter vel den virkelige jobben?

– Ja, vi er uten trener og må ha en ny. I tillegg må vi ha et nytt støtteapparat på plass. Vi må også få til et større engasjement rundt laget slik at det kommer flere publikummere på tribunen for at dette ikke skjer igjen, sier Nilsen.

Kunne ikke overdra plassen

Styret i Sarpsborg 08 har fra dag én uttalt at det er avgjørende å finne en god løsning for videreføring av damefotballen etter sitt vedtak om å ikke videreføre satsingen i regi av Sarpsborg 08 18/10-2016. Det har vært arbeidet intensivt fra mange parter, men det har ikke vært mulig å finne tilfredsstillende løsninger som alle parter kan enes om, skriver klubben på sin hjemmeside.

Blant annet har det framkommet fra NFF en konkretisering av regelverket som utelukker overdragelse av plass i divisjonssystemet til ny klubb. Med bakgrunn i dette, og med bakgrunn i det positive engasjementet rundt saken, har styret i klubben valgt å reversere sitt vedtak.

Bakgrunn: Sarpsborg 08 legger ned damefotballen

Ville finne gode løsninger

– Løsningene vi sto igjen med til slutt, prosessen, engasjementet og vårt utgangspunkt om å gjøre det som er best for damefotballen, resulterte i at vi nå velger å reorganisere og satse videre i regi av Sarpsborg 08, uttaler styreleder Cato Haug.

Les også: Fotballdamene kan få en egen klubb i Sarpsborg

– Det har i denne prosessen vært avgjørende å finne gode løsninger. Basert på alle fakta vi i dag besitter er det åpenbart for styret at det å reorganisere og fortsette er den beste løsningen. Det har fra styrets side vært viktig at det ikke skal gå prinsipp i denne saken og derfor velger vi å endre vårt vedtak, fortsetter styrelederen.

Håper på nytt fundament

– I forkant av vedtaket var det få som engasjerte seg i saken og det var vanskelig å få med ulike grupperinger på en videre satsing. Vårt vedtak om å ikke fortsette satsing på damefotball har gjort at mange, både internt og eksternt, har engasjert seg. Dette er svært gledelig, og vi håper det første vedtaket og prosessen i ettertid nå har gitt et nytt fundament for at Sarpsborg 08 i framtiden kan være en klubb med toppfotball for begge kjønn, avslutter Cato Haug.

Les også: «Til det beste for klubben Sarpsborg 08 og faktisk for jentene»

Les også: Sarpsborg 08s desidert største nederlag