Mario Pavelic: – Veton Berisha og Marko Maric hjalp meg

8. august 2018 var Mario Pavelic (25) i Sarpsborg med Rijeka for å spille Europa League. Lite visste han den gang at han året skulle spille for motstanderne.