Sparta i økonomiske problemer. Har bedt kommunen om nedbetalingsplan for skyldig kampavgift

Sparta Elite ønsker en nedbetalingsplan med Sarpsborg kommune for skyldig kampavgift.