Ingen kampavgiftsreduksjon for Sparta

I det kommende budsjettet til Sarpsborg kommune, er det ikke lagt inn noen reduksjon i kampavgift, treningsleie eller husleie for Sparta.