Slik er skadesituasjonen i Sparta

Selv om nye spillere har kommet inn, er det fortsatt nok av Spartaspillere på skade- og sykelisten.