Gå til sidens hovedinnhold

Uenige spartanere

Artikkelen er over 21 år gammel

Den ene er definitivt for - den andre er mer tvilende. Spartas fotballformann Atle Midtgård og veteran Robert Nilsen har ulike oppfatninger om fotballsamarbeid i Sarpsborg. De to representerer en debatt som i disse dager raser i alle kommunens klubber.

For selv om Atle og Robert har nøyaktig samme utgangspunkt - de vil det beste, og kun det beste for Sparta - er de uenige om det er riktig å inngå i «Klubben 2000»-prosjektet slik det til nå er skissert.
- Jeg hadde heller sett at det ble skapt en helt ny klubb. Ikke slik det er nå som SFK er midtpunktet, sier Nilsen.
- Organisasjonsmessig vil klubbene utvikle seg enormt ved et slikt samarbeid, mener Midtgård.
Den ene tvilende. Den andre sikker.

Eieforhold
Robert Nilsen, selv fostret opp med ungdomsfotball i Sarpsborg Fotballklubb, er usikker på om samarbeidslaget Sarpsborg Toppfotball («Klubben 2000») vil bli hele Sarpsborgs lag.
- Jeg vil gå på Stadion for å se på «mitt» lag. Jeg vil ha et eieforhold til laget. Jeg tror ikke det blir tilfelle dersom det blir slik at SFK skal ha garantert fire av sju styremedlemmer i styret i Sarpsborg Toppfotball, mener Robert Nilsen.
Atle Midtgård skjønner Nilsens skepsis. Han skjønner også at temaer som klubbnavn og draktfarger har skapt uenighet bortover i klubbene.
- Men skal vi få dette til å fungere, er vi avhengig av å tørre å prøve. Vi må tørre å satse. Det er ikke slik at vi fra dag én kan ha alt klart. Veien må til en viss grad bli til mens vi går. Så får vi heller om ett år eller to sette oss ned og evaluere prosjektet, og finne ut hva vi eventuelt kan endre på, sier Atle Midtgård, som har vært en av drivkreftene bak «Klubben 2000» gjennom hele prosessen.
- Jeg skjønner hva Robert sier når han peker på at SFK vil få en majoritet i styret dersom det blir slik at de skal ha fire av sju representanter. Men jeg er overbevist om at organisasjonen til Sarpsborg Toppfotball blir så sterk at det ikke blir noe problem. Dessuten er jeg trygg på at vi med Karl-Petter Løken som los når de målene vi har satt oss, forklarer Atle Midtgård.

Genuint samarbeid
Atle Midtgård er opptatt av at den endelige avtalen som forhåpentligvis undertegnes i løpet av ikke alt for lang tid må være gjennomsyret av ærlig og oppriktig vilje til samarbeid.
- Jeg skjønner at enkelte er usikre på hvordan det vil bli på spillersiden i de forskjellige klubbene når et samarbeid er endelig. Men overgangsproblematikken må være regulert gjennom et genuint samarbeid. Dessuten blir den gevinsten klubbene får når det gjelder organisasjonsutvikling enorm i forhold til det behovet klubbene har. Men det kreves at vi engasjerer oss skikkelig i den nye klubben, ikke minst på organisasjonssiden, mener Atle Midtgård.
Selv om Robert Nilsen har sine klare innvendinger til prosjektet «Klubben 2000», er han ikke sikker på at han vil stemme nei når Sparta skal avgjøre om de vil være med på samarbeidet eller ikke.
- Jeg stoler på de som har fått mandat til å jobbe fram en avtale. Men jeg er usikker, og vil være med på en diskusjon. Det er viktig å lufte problemene i forkant, sier han.
- Dessuten tror jeg Atle vil legge prosjektet fram for Sparta-medlemmene på en så god måte at klubben sier ja, fortsetter Nilsen.
Både Robert Nilsen og Atle Midtgård tror det til sjuende og sist blir et samarbeid over klubbgrensene i Sarpsborg.
Det er de enige om.
Det også.
For egentlig er de ikke så uenige.
Det er bare det at de vil ta vare på klubben sin på litt forskjellige måter.

***************************************
Stor spenning før møtet i kveld

Hva ønsker SFK å godta? Hva krever de igjen? Er det i tilfelle spiselig for de andre klubbene? Strander samarbeidet, eller er det duket for ytterligere forhandlinger mellom de andre klubbene og SFK? Mange av svarene får vi i kveld.

For i kveld skal representantskapet i «Klubben 2000» - en representant for de 15 klubbene - ta stilling til det forslag til avtale som SFK-styret vedtok tirsdag. Er forslaget i tråd med de andre klubbenes ønsker og forventninger, kan kvelden representere et gjennombrudd i fotballsamarbeidet. Er det motsatte tilfelle, kan hele prosjektet sprekke.

Få signaler
Etter det Sarpsborg Arbeiderblad kjenner til har det vært hektisk møtevirksomhet i styringsgruppa i «Klubben 2000» og mellom andre sentrale personer i byens fotball-miljø de siste to dagene. Men ingen ønsker å gi noen signaler på hva som står i det SFK-dokumentet som klubbene blir presentert i kveld.
- Ingen kommentarer, sier frontperson Øivind Skjelle.
De som lever, får se!

****************************************
Her er Robert Nilsens viktigste argumenter mot «Klubben 2000»:

- Jeg synes at «Klubben 2000», dersom den blir organisert slik jeg har fått det skissert, vil bli for mye dominert av SFK. Jeg kaller det ikke samarbeid når SFK skal ha krav på fire av sju styremedlemmer i klubbens styre.
- Jeg hadde heller sett at det ble dannet en helt ny klubb, og at klubben fikk egne lokaler i forbindelse med utbyggingen av Sarpsborg stadion. Da hadde det blitt «vårt» lag, noe alle kunne identifisere seg med.
- Jeg synes ikke SFK de siste 25 årene har bevist at de har en organisasjon som er så mye bedre enn de andre klubbenes at de skal være dominerende i et samarbeid.
- Dessuten er det trist at eldgamle lover fra Fotballforbundet skal begrense muligheten til å engasjere seg som tillitsvalgt i både moderklubben og i «Klubben 2000».

****************************************
Derfor er Midtgård sikker:

Blant annet på grunn av det nedenforstående er Atle Midtgård sikker på at et klubbsamarbeid er det beste for Sparta og de øvrige Sarpsborg-klubbene:

- Det er politisk enighet i Sarpsborg om at barn og unge skal prioriteres. Her har idretten et enormt potensial. Skal vi klare å ta vare på ungdommen, må organiseringen av klubbene bli bedre. «Klubben 2000» har et sterkt element av organisasjonsutvikling i seg.
- Intensjonen i prosjektet er i stor grad klubbutvikling. Det handler om leder- og trenerutvikling, om rekrutteringstiltak og om opplæring av dommere. Det er akkurat på disse områdene vi sliter mest i dag.
- En skikkelig regulering av spilleroverganger vil gjøre at ingen klubber vil tape på et samarbeid.
- Jeg har stor tro på at det vil finnes så mange dyktige folk i organisasjonen rundt det nye laget at vi når de målene vi setter oss.