Tallet gjelder for befolkningen ekskludert studenter, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB). På landsbasis er tallet 11 prosent. En nedgang de siste årene fra 11,2. Rapporten gjelder for årene 2017–2020.

Verre i Sarpsborg

I Sarpsborg er tallet 14,2 prosent. Dette er på nivå med nabokommunene Halden og Fredrikstad som har henholdsvis 14.2 pg 14 prosent husholdninger med lavinntekt, viser oversikten.

Best stilt i Østfold er Hvaler med 7,7 prosent.

Disse er fattige

– Vi bruker lavinntektsgrensen, som vi setter til 60 prosent av medianen, sier Aurora Hattrem i SSB til Klassekampen om når en blir regnet som fattig i Norge.

– I 2020 var medianinntekten på 402.000 kroner etter skatt, så 60 prosent av dette er 241.000 kroner for en enslig person. Lavinntektsgrensen er en av flere indikatorer på fattigdom i Norge.

Sammen med mottakere av supplerende stønad og personer med nedsatt arbeidsevne, er det uføretrygdede som har opplevd størst økning i andelen med lav inntekt i perioden 2017-2020, viser rapporten.

Uføretrygdede henger også etter i den generelle inntektsutviklingen.