Bygger gang- og sykkelvei mellom Sandbakken og Stasjonsbyen i desember

SNART BYGGESTART: I løpet av de neste årene vil det være full aktivitet på Skjebergsletta, når ny gang- og sykkelvei skal anlegges. Det blir med andre ord en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Stasjonsbyen til Sandbakken. Byggestart er trolig i desember, men kan bli forskjøvet til 2018.

SNART BYGGESTART: I løpet av de neste årene vil det være full aktivitet på Skjebergsletta, når ny gang- og sykkelvei skal anlegges. Det blir med andre ord en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Stasjonsbyen til Sandbakken. Byggestart er trolig i desember, men kan bli forskjøvet til 2018. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Den planlagte gang- og sykkelveien som vil koble Sandbakken og Stasjonsbyen bedre sammen kan få en byggestart i desember i år.

DEL

Dermed vil mange skjebringer få juleønsket sitt oppfylt – nemlig et etterlengtet trafikksikkerhetstiltak langs fylkesvei 118. 

Det vil derfor bli bygd flere kilometer med gang og sykkelvei i Skjeberg i løpet av de neste årene. Den ene vil gå fra Skjeberg kirke til Sandbakken skole, altså mellom den sørlige delen av Vernerveien på Sandbakken og Skadalsveien. Når den er fullført vil det være sammenhengende gang og sykkelvei fra Stasjonsbyen til Sandbakken. Det vil gi både syklister og gående langt tryggere forhold langs den trafikkerte veien, enn tilfellet er per i dag. Denne gang- og sykkelveien finansieres gjennom bypakka og riksveimidler.

Arbeidene skal etter planen ferdigstilles 1. september i 2019.

Arne-Rino Bergli, prosjektleder ved Utbygging i Østfold, Statens vegvesen.

Fortsatt ute på anbud

Sarpsborg Arbeiderblad har ved en rekke anledninger skrevet om planene rundt den planlagte gang- og sykkelveien i Stasjonsbyen, og Statens vegvesen har tidligere signalisert at prosjektet først kan realiseres i løpet av 2017. Det er nå i ferd med å skje, selv om det foreløpig ikke er bestemt hvem som skal stå for utbyggingen.

– Det har vært noen utfordringer, og prosjektet er fortsatt ute på anbud. Fristen for å levere tilbud på prosjektet er 13. oktober i år, og det betyr at vi kan få en anleggsstart allerede i desember, eller tidligst januar 2018.

Det er Arne-Rino Bergli, prosjektleder for Utbygging i Østfold i Statens vegvesen som sier dette til Sarpsborg Arbeiderblad mandag ettermiddag.

Sykkelveien mellom Sandbakken og Stasjonsbyen blir en del av det vedtatte hovedveinettet for sykkel i Sarpsborg.

Ferdig i 2019

Selv om prosjektet vil realiseres og få oppstart innen utgangen av året, vil ikke arbeidene være utført før om et par år.

– Når regner dere med å avslutte prosjektet?

– Arbeidene skal etter planen ferdigstilles 1. september i 2019.

Gjelder også Rokkeveien

Beboerne i Skjeberg må dermed vente i ytterligere to år før de får en sammenhengende gang- og sykkelvei på plass.

– I tillegg til denne strekningen skal vi samtidig bygge gang- og sykkelvei fra Sandbakken og utover Rokkeveien fram til avkjørselen til Tveter. Det er de samme forutsetningene som gjelder her, fordi de prosjektene er slått sammen, opplyser Bergli.

Dermed vil en sammenhengende gang- og sykkelvei fra Sandbakken til Tveter også ferdigstilles høsten 2019.

Gang- og sykkelvei i Skjeberg

 • Langs drøyt tre kilometer av Skjebergveien, mellom Sandbakken-skolen og avkjøringen til Skadalsveien sør for Skjeberg kirke, er det ikke tilrettelagt for sykling.
 • Fylkesvei 118 er en tidevis sterkt trafikkert vei, og det er skiltet fartsgrense 70 kilometer i timen på deler av strekningen. 
 • Beboere i Skjeberg har i flere år etterlyst gang- og sykkelvei fra Skjeberg kirke til Sandbakken skole, altså Vernerveien på Sandbakken og Skadalsveien i Stasjonsbyen.
 • Debatten har vært en het potet helt tilbake til 1980, da strekningen var høyt oppe på prioriteringslistene.
 • Prosjektet har vært forsinket en rekke ganger.
 • Det er fylkeskommunen og Statens vegvesen som står bak planene.
 • I 2013 gjorde Fylkeskonservatoren i Østfold arkeologiske undersøkelser av jorden langs fylkesvei 118, og det ble ikke gjort noen sensasjonelle funn.
 • I 2016 ble reguleringsplanen for gang- og sykkelveien forbi Skjeberg kikre vedtatt.
 • Arbeidene startet etter planen i desember i år, men kan bli forskjøvet til januar 2018.
 • Ferdigstillels 1. september 2019.
 • Gang- og sykkelvei fra Sandbakken og utover Rokkeveien inngår i samme prosjekt, og vil også ferdigstilles høsten 2019.

Artikkeltags