– Vi har ansvaret for 16-17.000 lys i Østfold, og mellom 700 og 800 av dem er til enhver tid mørke

På riksvei 110 i Fredrikstad har det vært mørkt i fire stolper i flere dager. Problemet er tatt tak i av Statens vegvesen.