Byggestart for ny rundkjøring

Nå starter ombyggingen av krysset der riksvei 22 Iseveien møter Rådhusveien på Borgenhaugen. Dette T-krysset er utsatt for ulykker og skal derfor gjøres om til en rundkjøring.