Dette er svingene du skal passe deg for i Sarpsborg

SKUMMEL: Statens vegvesen peker på krysset Tveterveien/Rokkeveien som en sving med høy risiko for utforkjøring. I tillegg er det strekninger på Agnaltveien, Hollebyveien, Trøskenveien og Varteigveien som har den samme risikoen, ifølge veivesenet.

SKUMMEL: Statens vegvesen peker på krysset Tveterveien/Rokkeveien som en sving med høy risiko for utforkjøring. I tillegg er det strekninger på Agnaltveien, Hollebyveien, Trøskenveien og Varteigveien som har den samme risikoen, ifølge veivesenet. Foto:

Risikoen for utforkjøringulykker øker i lange, krappe svinger med form som et egg. Det viser en omfattende studie av 11.195 kurver på riks- og fylkesveier i Østfold. Her er de skumleste svingene i Sarpsborg kommune.

DEL

– De fleste ulykkene skjer i kurver, men det er ikke mange utforkjøringer i selve kurven. Det er de som pusher grensene litt ekstra og kommer litt for fort inn i svingen som kjører ut, forteller senioringeniør Espen Haugvik i Statens vegvesen, Region Øst, til Sarpsborg Arbeiderblad.

63.000 svinger i Østfold

Statens vegvesen har analysert 62.952 svinger langs veinettet i Østfold, Oppland, Akershus og Hedmark og sett på ulykkesrisiko. Veier med fartsgrense mellom 60 og 90 kilometer i timen er med i studien. De siste fire årene er sju mennesker drept og 39 alvorlig skadd i utforkjøringsulykker i Østfold. Det gjør utforkjøringsulykker til den mest utbredte alvorlige ulykkestypen i distriktet.

Dette kom fram i en pressemelding fra Statens vegvesen tidligere denne uka.

– En stor andel av framtidens utforkjøringsulykker vil trolig skje spredt på veier med mindre trafikk, sier Haugvik.

Skumle svinger i Sarpsborg

SA har bedt senioringeniøren om å peke på farlige svinger i Sarpsborg kommune.

– Her er noen eksempler på kurver i Sarpsborg som har høy beregnet utforkjøringsrisiko, poengterer han og henviser til en rekke skumle svinger i kommunen.

Langs Trøskenveien (fylkesvei 114) er det som kjent flere krappe svinger. Men det er en av svingene som har gjort seg bemerket på veivesenets oversikt, og som anses for å ha høy utforkjøringsrisiko. Ved Stenbekk Misjonssenter i krysset ved Hollebyveien er det en krapp sving en bør ta det pent gjennom.

Espen Haugvik presiserer at det er vanskelig å rangere de ulike svingene i Sarpsborg kommune etter hvilke som er mest farlige, men han har en klar oppfordring til bilistene.

– Bruk bilbelte og kjør etter forholdene. Det er ikke uventet at de som ikke bruker bilbelte blir alvorlig skadd, sier han.

VARTEIG: I Varteig mener Statens vegvesen svingen som kommer like etter Varteig kirke ved Brunsbyåsen og Bergerud har høy risiko for utforkjøringer.

VARTEIG: I Varteig mener Statens vegvesen svingen som kommer like etter Varteig kirke ved Brunsbyåsen og Bergerud har høy risiko for utforkjøringer. Foto:

Varteig, Holleby og Rokkeveien

Utover den nevnte svingen langs Trøskenveien, peker Haugvik på flere svinger langs Hollebyveien mot Øvre Tune. Den krappe svingen i enden av Tunevannet ved Skjørenlandet er betegnet som skummel. Lenger inn – like etter Solbergveien på samme fylkesvei (1162) er det også skummelt. En krapp sving kommer brått på. Videre på oversikten nevnes krysset i Tveterveien som går ut i Rokkeveien ved Rakleiva. Enkelte svinger i Børtevannsveien, Agnaltveien og Varteigveien er også med på listen. I Varteigveien er det spesielt skummelt i svingen som kommer i 80-sonen like ved Brunsbyåsen og Bergerud gård.

Den omfattende studien gir Statens vegvesen og fylkeskommunen et godt verktøy for å identifisere kurver langs veinettet med økt utforkjøringsrisiko. Slik kan veimyndighetene målrette tiltakene i større grad.

Studien viser blant annet at utformingen av svingen er viktig for ulykkesrisikoen sammen med hastighet. Er svingen krapp, lang og «eggeformet», øker risikoen for å kjøre ut av veien. I tillegg vil feil i veiens tverrfall gjennom kurven øke utforkjøringsrisikoen.

– Når ulykkene skjer spredt må vi gjøre punktvise tiltak der hvor det er størst risiko for utforkjøringsulykker. Derfor er den nye studien nyttig, sier avdelingsdirektør Elisabeth Beckmann i Statens vegvesen, avdeling Østfold.

BØRTEVANNSVEIEN: Statens vegvesen mener denne svingen i Børtevannsveien er skummel for bilister.

BØRTEVANNSVEIEN: Statens vegvesen mener denne svingen i Børtevannsveien er skummel for bilister. Foto:

Tiltak

Feilvurdering hos fører er som regel den viktigste forklaringen til utforkjøringsulykker, men også disse ulykkene skjer vanligvis i punktene i veinettet med størst utforkjøringsrisiko.

Men hva gjør så Statens vegvesen for å forebygge utforkjøringer i svinger? Jo, de setter for eksempel opp skilt som varsler om vanskelige kurver.

– Utbedring av tverrfall i svinger kan være et godt tiltak. Når ulykken først skjer, kan rekkverk og utbedring av terrenget utenfor veien forebygge skader, sier Bechmann.

Hun understreker i likhet med Espen Haugvik – at det er føreren som har ansvaret for å tilpasse farten etter forholdene.

– Nå i høstmørket er det ekstra viktig å kjøre forsiktig og ta hensyn, avslutter Elisabeth Bechmann.

TRØSKENVEIEN: På fylkesvei 114 (Trøskenveien) i svingen like før Stenbekk Misjonssenter i krysset til Hollebyveien er det høy risiko for utforkjøringer ifølge Statens vegvesen.

TRØSKENVEIEN: På fylkesvei 114 (Trøskenveien) i svingen like før Stenbekk Misjonssenter i krysset til Hollebyveien er det høy risiko for utforkjøringer ifølge Statens vegvesen. Foto:

Artikkeltags