Regjeringen bruker 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei ut fra hjemmet sitt tidlig torsdag morgen. Jensen la frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 for Stortinget klokken 10.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei ut fra hjemmet sitt tidlig torsdag morgen. Jensen la frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018 for Stortinget klokken 10. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Finansminister Siv Jensen vil øke oljepengebruken med 5–6 milliarder kroner neste år. Det er en kraftig oppbremsing fra regjeringens tidligere praksis.

DEL

Regjeringen venter at veksten i norsk økonomi kommer til å skyte enda større fart neste år, og at ledigheten skal ytterligere ned. Derfor er det ikke lenger behov for å stimulere til vekst ved høy bruk av oljepenger. Det kommer fram av nøkkeltallene regjeringen offentliggjorde fra forslaget til neste års statsbudsjett, og budsjettall NTB har fått innsyn i.

Finansminister Siv Jensen (Frp) foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland., best kjent som oljefondet. Det er en økning på 5,5 milliarder kroner fra inneværende budsjett, 6 milliarder kroner hvis man regner om til neste års kroneverdi.

Tidligere år har regjeringen økt oljepengebruken med nesten fire ganger så mye fra budsjett til budsjett. Nå er oljepengebruken nede på et nivå som innebærer at budsjett har en nær nøytral vekstimpuls.

Et uttak fra oljefondet på 231,1, milliarder kroner tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi – det samme som i fjor.

Vekst litt over

Veksten i norsk økonomi anslås til å øke til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Norge). Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor.

– Det er litt høyere enn normalveksten, og isolert sett burde man da ha brukt litt mindre oljepenger, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Han understreker likevel at budsjettet er «innenfor det man må kunne kalle et rimelig tilpasset budsjett».

– Gode nyheter

Finansdepartementet presenterte nøkkeltall fra regjeringens forslag for neste års statsbudsjett klokka 8 torsdag morgen. Resten av statsbudsjett-forslaget legges fram klokka 10.

– Det er egentlig gode nyheter vi kommer med, for nå har pilene snudd. Nå går ledigheten ned, veksten i økonomien går opp, og flere kommer i arbeid, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun møtte pressen utenfor hjemmet sitt i Oslo tidlig torsdag morgen.

Nedgangen over

Regjeringens vurdering er at det går bedre med norsk økonomi enn tidligere ventet. Konjunkturnedgangen som fulgte etter oljeprisfallet for tre år siden, er nå over, fastslås det.

– Oppsvinget i norsk økonomi er kommet raskere enn ventet, og anslaget for den økonomiske veksten for inneværende år er justert markert opp. Allerede neste år anslås økonomien å vokse raskere enn sin historiske trend, ifølge pressemeldingen fra Finansdepartementet.

Lavere ledighet

Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.

Ifølge Aftenposten innebærer det 30.000 nye jobber neste år.

Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018.

Som forventet

DNB Markets vurderer budsjettforslaget til å være godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi.

– Nøkkeltallene er i tråd med det Norges Bank la til grunn i siste pengepolitikkrapport. Utslagene på renter og valuta burde bli ganske moderate, og det er heller ingen grunn til å tro at kronekursen vil gå opp, sier Kyrre Aamdal til NTB.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea finner ingen overraskelser i hovedtallene.

– Budsjettet er marginalt ekspansivt, etter år med sterk stimulus. Budsjettet er i tråd med forventningene fra Norges Bank, sier Bruce.

– Oljepengebruken er i samsvar med situasjonen i norsk økonomi og regjeringens budskap i perspektivmeldingen, nemlig at den økningen vi har hatt i oljepengebruken de siste årene ikke kunne fortsette, sier Dørum i NHO.

Ap fornøyd

Arbeiderpartiet er fornøyd med nedgang i oljepengebruken i statsbudsjettet for 2018. 

– Dette er noe Ap og mange økonomer har varslet lenge, nemlig at doblingen i oljepengebruk ikke kan fortsette, sier finanspolitisk talsmann Trond Giske til NRK.

Virke mener tallene som er presentert i statsbudsjettet for 2018, tilsier et nøytralt budsjett, men at regjeringen burde ha spart litt på oljepengebruken.

– Speiler en oppgang i norsk økonomi

Sjeføkonom Lars Haartveit i Virke mener budsjettet speiler en oppgang i norsk økonomi, men at den ikke ser veldig sterk ut.

Nøkkeltallene Finansdepartementet kunngjorde torsdag morgen, viser at regjeringen har lagt seg litt under handlingsregelen på 3 prosent for bruk av oljepenger. De beregner å bruke 2,9 prosent av oljefondet i budsjettet for 2018.

– Ser vi på de mer langsiktige utfordringene vi står overfor med tanke på aldrende befolkning, så burde avstanden opp til handlingsregelen vært større, sier Haartveit.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken