Så mye dyrere blir alkohol, drivstoff, tobakk og strøm i 2020

Regjeringen øker avgiftene på en rekke varer.

Regjeringen øker avgiftene på en rekke varer. Foto:

Statsbudsjettet legger opp til en avgiftsøkning på sentrale varer.

DEL

(Nettavisen) I forslaget til statsbudsjett for 2020 foreslår regjeringen følgende endringer i sentrale avgifter:

Men først og fremst: Regjeringen endrer ikke merverdiavgiften, som har normal sats på 25 prosent. Denne avgiften kommer i tillegg til alle satsene som er omtalt i denne saken. Det betyr at en avgift på for eksempel 100 kroner, reelt sett er på 125 kroner.

Alkohol:

Avgiftene på alkohol økes i all hovedsak to prosent.

Type20192020
Brennvin (per volumprosent per liter)7,69 kroner7,84 kroner
0,7-2,7 prosent (liter)3,44 kroner3,51 kroner
2,7-3,7 prosent (liter)12,93 kroner13,18 kroner
3,7-4,7 prosent (liter)22,40 kroner22,83 kroner
4,7-22 prosent (per volumprosent per liter)5,01 kroner5,11 kroner

Tobakk:

Prisene for tobakker øker litt mer for snus og skrå enn prisveksten skulle tilsi.

Type20192020
Sigarer (100 gram)263 kroner268 kroner
Sigaretter (100 stk)263 kroner268 kroner
Røyketobakk (100 gram)263 kroner268 kroner
Skråtobakk (100 gram)107 kroner109 kroner
Snus (100 gram)107 kroner109 kroner
Sigarettpapir og sigaretthylser (100 stk)4,02 kroner4,10 kroner

Drivstoff (veibruksavgift) og trafikkforsikringavgift

Det var på forhånd annonsert at CO2-avgiften skulle økes med 5 prosent, i tillegg til prisjustering, men at dette ikke skulle slå ut på høyere avgifter på drivstoff. Det betyr at veibruksavgiften reduseres for å kompensere den dyrere CO2-avgiften.

For bensin er CO2-avgiften økt fra 1,18 til 1,26 kroner per liter.

Bensin:Justeres fra 5,25, til 4,91 kroner per literDiesel:Justeres fra 3,81, til 3,62 kroner per literBiodiesel innenfor omsetningskrav:Øker fra 3,75 til 3,61 kroner per liter

Regjeringen velger også å øke trafikkforsikringsavgiften, tidligere kjent som årsavgiften. Dette er en avgift som betales per dag bilen er registrert.

Kjøretøytype20192020
Bensinbiler og dieselbiler med fabrikkmontert partikkelfilter7,97 kroner8,12 kroner
Dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter9,29 kroner9,47 kroner
Motorsykler5,54 kroner5,65 kroner
Traktorer, mopeder mv1,29 kroner1,31 kroner

Elavgiften

Avgiftene for strøm justeres fra 15,83 øre per kWh, til 16,13 øre.

Inkludert merverdiavgiften på 25 prosent betyr det at elavgiften blir 20,16 øre per kWh.

Artikkeltags