Ikke dramatisk, men kommunen får en ekstraregning på over ti mill. kr i statsbudsjettet

Kommunedirektøren vil ikke beskrive det som dramatisk, men en ekstraregning på over ti millioner kroner gjennom statsbudsjettet gjør den økonomiske situasjonen enda mer krevende for Sarpsborg.