35 nye skatteoppkrevere til Grålum

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten. Det gir 35 nye arbeidsplasser på Grålum.