Stengte veien igjen på grunn av rasfare – usikkert om verneverdig bygg må rives helt

Bygningsmassen til delen av Vatvedt-kvartalet i teglstein som er vernet og på kommunens gule liste er såpass ustabil, at entreprenøren har valgt å stenge Olav Haraldssons gate på ubestemt tid av sikkerhetshensyn.