– Stødig styring er løsningen!

Debatten om domstolene fortsetter for fullt. I dette innlegget retter Ingjerd Schou og Tage Pettersen, stortingsrepresentanter for Østfold Høyre, skarp kritikk mot Senterpartiet. De mener Senterpartiet driver med desinformasjon i debatten. «Både tingretter, privatpersoner og politiske partier har all rett til å diskutere denne reformen. Uenighet og debatt er viktig i en rettstat og i et demokrati, men det er uansvarlig å spre feilinformasjon slik Senterpartiet gjør», skriver Schou og Pettersen. (Foto: Johnny Helgesen)

Debatten om domstolene fortsetter for fullt. I dette innlegget retter Ingjerd Schou og Tage Pettersen, stortingsrepresentanter for Østfold Høyre, skarp kritikk mot Senterpartiet. De mener Senterpartiet driver med desinformasjon i debatten. «Både tingretter, privatpersoner og politiske partier har all rett til å diskutere denne reformen. Uenighet og debatt er viktig i en rettstat og i et demokrati, men det er uansvarlig å spre feilinformasjon slik Senterpartiet gjør», skriver Schou og Pettersen. (Foto: Johnny Helgesen)

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi kan ikke huske en større desinformasjonskampanje fra et norsk politisk parti enn den Senterpartiet nå sprer om regjeringens domstolsreform. Dette begynner å ligne på en viss politiske ledelse i USA de siste fire årene.

I svært mange av Østfold, og landets, lokalaviser har Senterpartiet den siste uken nok en gang skremt velgerne med at lokale domstoler skal legges ned, og at «tusenvis» av distriktsarbeidsplasser forsvinner. En slik villedende skremselspropaganda må tilbakevises, og debatten må ned på et saklig nivå igjen.

Domstolene i Norge fungerer veldig godt. Den tredje statsmakt nyter høy tillit fra befolkningen og domstolene våre er blant de mest uavhengige i verden. Det er likevel noen grunnleggende problemer som vi nå foreslår å gjøre noe med:

  • De store domstolene har ofte lange køer.

  • De små domstolene har mye ledig kapasitet som ikke blir brukt.

  • Små domstoler har problemer med å rekruttere nye dommere.

  • Sakene avgjøres ulikt mellom domstolene.

For å møte disse utfordringene har regjeringen foreslått å utvide rettskretsene. Men Senterpartiets Ole André Myhrvold legger til grunn en særdeles lite imponerende tolkning av domstolloven og kan ikke ha satt seg inn i regjeringens forslag. Der fremgår det at domstolene i Moss, Sarpsborg, Halden og Fredrikstad skal bestå under Søndre Østfold Tingrett.

Ingjerd Schou og Tage Pettersen, stortingsrepresentanter for Østfold Høyre. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Ingjerd Schou og Tage Pettersen, stortingsrepresentanter for Østfold Høyre. (Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen)

Domstolene innenfor hver nye krets vil bli ledet av én sorenskriver. I dag har hver domstol sin sorenskriver. Vi vil med dette forslaget få litt færre sorenskrivere som driver med administrasjon og ledelse, og flere dommere. Ingen av dagens sorenskrivere skal miste jobben. De skal heller overføres til dømmende virksomhet. Det er også viktig å understreke at vi ikke legger opp til noen hoveddomstol i hver rettskrets. Alle domstoler er likestilte, og sorenskriveren skal ha sin tilstedeværelse på alle domstolene i kretsen.

Vi må få være ekstremt tydelige: Ingen domstoler skal legges ned. Vi skal derimot ha økt rettssikkerhet, raskere saksbehandlingstid og økt aktivitet i distriktsdomstolene.

Både tingretter, privatpersoner og politiske partier har all rett til å diskutere denne reformen. Uenighet og debatt er viktig i en rettstat og i et demokrati, men det er uansvarlig å spre feilinformasjon slik Senterpartiet gjør. Vi kan ikke la folk sitte igjen med et inntrykk av at folk mister domstolen sin. Derfor ønsker vi å sende en tydelig beskjed om at alle domstoler skal bestå.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.