De siste årene har folk på arbeidsavklaringspenger opplevd å miste støtten sin, på grunn av regjeringens kuttpolitikk. Mange mennesker har gått over på sosialhjelp som følge av kuttet, men mange får ikke engang sosialhjelp.

Arbeidsavklaringspenger kan man i utgangspunktet få i tre år, helt uavhengig av om man har kreft, fibromyalgi, MS eller annen type sykdom. Etter perioden med arbeidsavklaringspenger sier regjeringen at man har fått nok tid til å bli avklart for enten arbeid eller uføretrygd. Dette er derimot ikke tilfelle for veldig mange med langvarige og vanskelige sykdommer.

Flere tusen mennesker har de siste årene opplevd å få stopp i arbeidsavklaringspenger uten å være avklart for arbeid eller uføretrygd. Disse menneskene må da selge hus, bil, smykker og bruke opp sparepenger, før de kan få noen kroner i sosialhjelp fra fellesskapet. Det er ikke vanskelig å se for seg hvordan økonomisk usikkerhet fører til mer bekymring over andre ting enn egen helse.

NAV har undersøkt om kuttet har fått flere i jobb, som regjeringen sa var målet med kuttet. Det er det ingenting som tyder på. Innstrammingen er alvorlig og kan rett og slett bety at vi ser en velferdsstat som gir opp de som trenger det aller mest, altfor tidlig. Folketrygden skal å være en forsikring mot uførhet, men sånn som systemet har blitt nå er ikke dette lenger en reell sikring ved uførhet. Med god avklaring ville flere av disse menneskene kommet tilbake i jobb.

SV mener at regjeringen med dette har ført en målrettet politikk for økt ulikhet og fattigdom. Nå må vi ha et skifte i kuttpolitikken og heller føre en politikk som gir økonomisk sikkerhet, tettere oppfølging fra NAV og reverserer de urettferdige og dypt usosiale kuttene fra regjeringen.