Kalnesskogen er en svært verdifull bynær flerbruksskog med mye aktivitet, og inneholder spennende kulturminner og har et rikt naturmangfold.

Ettersom Kalnesskogen er en flerbruksskog, er den blant annet kjent som et populært friluftsområde. Skogen er blitt stelt spesielt med, med tanke på opparbeiding av stier som flittig brukes av lokalbefolkningen til både turgåere, syklister, turister og familier.

Kalnesskogen er også blitt et unikt undervisningsrom for flere skoler i distriktet, og gjennom mange år har skogen blitt skjøttet og formet ut fra naturbruksundervisningens behov.

For blant andre pasienter på psykiatrisk avdeling på sykehuset på Kalnes, er Kalnesskogen blitt et viktig pusterom.

Dermed leser vi med uro at en stor del av Kalnesskogen foreslås brukt til plasskrevende næringsvirksomhet i ny arealplan for Sarpsborg kommune.

Kommunedirektøren foreslår å legge inn deler av Kalnesskogen (231 dekar) som fremtidig næringsområde i arealplanen 2021-2033. Dette er det eneste nye næringsområdet som foreslås i planen, ifølge kommuneplanens arealdel for 2021–2033 for Sarpsborg.

Det å gjøre deler av Kalnesskogen til et næringsområde vil kunne ha påvirkninger på både elever og ansatte på Kalnes videregående skole, men også de som bruker skogen til turområder eller som arbeidsplass. Vi har forskjellige organisasjoner som holder til i denne skogen. For eksempel hundebarnehage og agilitybane for hund. For for disse vil det ha en betydelig konsekvens om området skal bli gjort om til næringsområde.

Les også

Kalnesskogen og helse

Vi har elever fra Kalnes videregående skole som benytter seg av ressursene skogen har å by på, hvor det drives med skogbruk, orientering, taksering av dyr og flere andre nyttige bruksområder. Det er også flere ryttere som bruker skogen til turer med hest også.

I innstillingen til ny arealplan har kommunedirektøren foreslått at 231 dekar av Kalnesskogen - området som ligger ned mot E6 - blir lagt inn som et framtidig næringsområde for plasskrevende industri. Arbeiderpartiet ønsker at dette området blir et framtidig næringsområde, men Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne, som er en del av det politiske styringsflertallet, ikke vil ikke bli med på det, ifølge sa.no.

Les også

Tursti på Bjørnstad - svar fra kommunen er lite egnet til å skape begeistring

Les også

Bevar Kalnesskogen!

Les også

Kjære politikere - tenk dere nå godt om!

Les også

– Det tales med to tunger