(Rakkestad Avis): Fiskeørn har i en årrekke blitt observert i Rakkestad. Nå vil antallet øke takket være et nytt ørneprosjekt.

Tidlig i vår var nemlig Monica Marcella fra Naturvernforbundet og Sondre Krokeide fra Birdlife ute for å lokke fiskeørn til å slå seg ned langs Glomma i Indre Østfold. Siden en del av ørnas naturlige redeplasser er rammet både av ekstremvær og skogbruk, har målet vært å etablere nye hekkeplasser for de flotte fuglene.

Så langt tyder alt på at antallet ørnunger har økt med 50 prosent.

– Varmt og tørt vårvær har tydeligvis vært gunstig for ørna, i mange reder har vi funnet tre unger, forteller Krokeide.

Liker seg ved elva

De siste par årene har Krokeiede jobbet aktivt med et av prosjektene til Birdlife (tidligere Norsk Ornitologisk Forening). I samarbeid med Rune Aae på Høgskolen i Østfold kartlegges og merkes fiskeørn i distriktet, og for å få opp bestanden legges det også til rette for at ørna skal finne fine redeplasser når de kommer trekkende nordover fra Afrika om våren.

– I fjor talte vi 54 unger. I år er vi oppe i 70, og vi har fremdeles ti reir igjen å sjekke, så vi håper på 80, sier Krokeiede.

Det hårete målet om å få hundre nye fiskeørn i Østfold i år ble ikke nådd, men resultatene kan fort bli bedre neste år.

– Det er de unge hannfuglene som kommer nordover først, og de finner og gjør i stand et revir. Neste sommer er det altså klart for å lokke med seg en hunn hjem til reiret, forklarer Krokeide, som studerer utmarksforvaltning på Høgskolen i Innlandet.

– Hvor i fylket er økningen størst?

– Det er langs Glomma, faktisk. Vi har nye reir i Rakkestad, Trøgstad, Skiptvet og Spydeberg. I Spydeberg har vi også et nytt reir ved Lyseren, forteller Sondre Krokeide.

Birdlife Norge

BirdLife Norge er en frivillig naturvernorganisasjon med hovedvekt på fugler og fuglevern. Organisasjonen ble stiftet i 1957, og het Norsk Ornitologisk Forening (NOF) frem til 2021. En viktig del av vårt arbeid er å være bindeledd mellom fugleinteresserte over hele landet. Arbeid med bevaring av fugleartene og deres leveområder er helt sentralt i foreningens arbeid. BirdLife Norge står for en linje hvor vi gjennom dokumentasjon av faktiske forhold forsøker å påvirke utviklingen til fuglenes beste.

Foreningen har ca. 12 500 medlemmer (2021) og har 12 ansatte. Sekretariatet ligger i Trondheim, og her har åtte av de ansatte tilhold. Vi harfylkesavdelinger i alle fylker og 52 lokallag. Er du medlem kan du delta på en rekke aktiviteter i BirdLife Norges regi som hagefugltelling, hekkefugltaksering og andre registreringsarbeider. Samtidig støtter du vårt arbeid for å bedre livsvilkårene for våre fugler.

Takker grunneierne

Spydebergingen Monica Marcella fra Naturvernforbundet har vært med på å sette opp sju av plattformene i Indre Østfold. Hun synes det var stor stas da det viste seg at én av disse plattformene er blitt tatt i bruk.

– Vi satser på at det blir flere til neste år, at de unge ørnene vender tilbake sommeren etter, sier hun.

I redet der Marcella var med på å merke ørnungene var det to unger og ett egg som ikke var klekket.

– Det blir sendt til NINA (Norsk institutt for naturforskning) og sjekkes blant annet for miljøgifter, opplyser Marcella.

Det var første gang hun var ute og merket ørn.

– Merkingen må jo skje før de kan fly. Kyllingene ser nesten ut som en voksen ørn. De var store, 1,8 kilo hver, men samtidig oppførte de seg som andre kyllinger og var rolige og tillitsfulle. Det er utrolig flotte fugler, sier Marcella, og retter en takk til grunneiere som har lagt til rette for å etablere redeplassene.