Store utfordringer må løses hvis Grålum skal bli et attraktivt bydelssenter

Nå starter kommunen områderegulering for å gjøre Grålum til et attraktivt bydelssenter. Men for å få å det til er det en nærmest endeløs liste med utfordringer som må løses.