(Moss Avis):USA og Norge har inngått en tilleggsavtale som ivaretar norsk suverenitet, Norges folkerettslige forpliktelser samt den norske base- og atompolitikken, skrev daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen i vinter. Han mener at det er misvisende å kalle avtalen for en baseavtale.

MDG, Rødt og SV har fremmet sterke motforestillinger mot avtalen og stemte fredag imot. Men flertallsinnstillingen vant som ventet fram på Stortinget. Avtalen ble vedtatt med stemmetallene 85–14.

I april i fjor fortalte Moss Avis om den nye, norske forsvarsavtalen med USA, som vil legge til rette for amerikansk tilstedeværelse, trening og øving i Norge.

– En stor dag for Rygge flystasjon, sa Råde-ordfører og nestleder i Viken Høyre, René Rafshol, den gangen.

Usikker på USA

Fredag ble altså avtalen og en lov om den vedtatt av Stortinget. Avtalen har en varighet på 10 år.

– Vi kan ikke forsvare Norge alene. USA er vår viktigste allierte, og denne avtalen er lik den flere andre europeiske land har inngått med USA. Avtalen er ønsket av både Norge og USA, sa saksordfører Hårek Elvenes (H) i debatten på Stortinget fredag.

Rasmus Hansson (MDG) advarte mot å inngå en tiårig avtale.

Han viste til at uforutsigbare Donald Trump var president i forrige periode i USA og at ingen vet hvem som kommer til å etterfølge dagens president, Joe Biden.

Hansson mener at ingen kan spå hva slags forsvarspolitikk USA vil føre i årene fram til etter 2030, og dermed hva Norge nå har sagt ja til.

Sverige og Finland på vei inn

– Rygge flystasjons strategiske betydning for Norge og Nato vil øke som følge av et svensk-finsk Nato-medlemskap, sa Tormod Heier, oberstløytnant i Hæren og professor ved Forsvarets høgskole til Moss Avis for to uker siden.

Rasmus Hansson foreslo fredag at Stortinget ber regjeringen gå i samtaler med Sverige og Finland om en samordnet tilnærming til tilleggsavtalen til forsvarssamarbeid med USA, som tar hensyn til den nye sikkerhetspolitiske situasjonen i Norden.

Hansson foreslo også at Stortinget skulle be regjeringen om å:

* Sørge for at avtalen ikke gir USA mulighet til å begå brudd på menneskerettigheter og norsk lov på områder hvor USA eventuelt gis eksklusiv bruksrett i Norge.

* Sikre at avtalen ikke hindrer at norske myndigheter kan straffeforfølge amerikansk personell som begår lovbrudd på norsk jord.

Alle MDGs tre forslagene ble nedstemt med stemmetallene 14–87. Samme stemmetall led SV og Rødts forslag i saken.

Bjørnar Moxnes' (Rødt) forslag om sende hele saken tilbake til utenriks- og forsvarskomiteen ble stemt ned med sifrene 12–89.

Finansiert av Nato

En leser som er for avtalen sier til Moss Avis:

– På Nato-møtet i Lisboa i februar 1952 ble det bestemt at det skulle bygges en flyplass på Rygge. Flyplassen ble finansiert gjennom Natos infrastrukturprogram. Amerikanerne og Nato bygget denne basen, og dagens avgjørelse i Stortinget gjør dette til en historisk dag for Rygge flystasjon.