Styrker Kulturskolen med 15 friplasser

I kulturutvalgsmøtet 10. mars kommer det forslag om å opprette 15 nye friplasser ved Kulturskolen fra 2021.