Våren vi har bak oss bar ikke bud om verken lysere tider eller ny vekst. Men i takt med at sommerkveldene har blitt lysere og lengre, har økonomien våknet til live igjen. Det er tegn som kan tyde på at det verste er bak oss, i hvert fall i denne omgang. Nå ser vi fremover.

Aktiviteten i norsk økonomi er på vei opp, oljeprisen har steget og oppmykingen av smitteverntiltakene har bidratt til at folk har kommet tilbake i jobb over hele landet. Både boligprisene og den økonomiske veksten ser ut til å utvikle seg mer positivt enn det vi så for oss for bare få uker siden. Det er bra.

Likevel er det for tidlig å friskmelde norsk økonomi. 1 av 20 personer i arbeidsstyrken står fremdeles helt uten jobb, mange bedrifter sliter fortsatt med betydelig omsetningsfall, og usikkerheten om utviklingen fremover er uvanlig stor.

Hvordan det går ute i verden vil også ha stor betydning for Norge. Det er langt igjen før viruset er under kontroll i alle land. Og mange av landene vi handler mest med er hardt rammet. Internasjonal nedgang vil både ramme norske bedrifter som selger varene sine på verdensmarkedet, og påvirke store deler av økonomien vår her hjemme.

Regjeringen har lagt en strategi for Norges vei ut av krisen. Vi sikter mot å skape mer og inkludere flere, og vi har satt oss fem tydelige mål som skal vise oss veien dit:

  • Vi skal få folk tilbake i jobb.
  • Vi skal sikre flere bein å stå på og vekst i privat næringsliv.
  • Vi skal skape en grønn fremtid.
  • Vi skal gjennomføre Utdanningsløftet 2020.
  • Vi skal inkludere flere - alle som kan jobbe, skal få muligheten.

Gjennom krisen denne våren har vi iverksatt en rekke tiltak som skal bidra til at vi når disse målene.

For å få flere tilbake på jobb innfører vi en ny lønnsstøtteordning for bedrifter som tar tilbake permitterte nå i sommer. Sammen med et krafttak for vedlikehold av statlige og kommunale bygg, vil det bidra til at mange flere kommer i aktivitet.

For å sikre flere bein å stå på, og vekst i privat næringsliv, har vi fått gjennomslag for en gründerpakke og forbedringer i opsjonsordningen for nystartede bedrifter. Vi gjør det lettere å investere i egen bedrift og legger til rette for sterkere norsk privat eierskap.

Målet om en grønn fremtid må nås med en rekke tiltak. Under denne krisen har vi fått flere nye støtteordninger som kan bidra til ny, klimavennlig teknologi og grønne jobber. Det satses sterkere på blant annet grønn skipsfart, havvind, hydrogen og sirkulær økonomi. Dette vil styrke norsk konkurransekraft i fremtiden, samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser.

Vi åpner også flere studieplasser ved fagskoler, høyskoler og universiteter, og styrker mulighetene for videregående opplæring for permitterte og ledige. Fag- og yrkesopplæringen styrkes og vi øker lærlingtilskuddet slik at flere skal få en læreplass til høsten.

Vi må unngå at de som har svakest tilknytning til arbeidslivet støtes varig ut. Derfor har kommet med nye tiltak for å øke kompetansen til de som har minst utdanning. Skal vi lykkes med å inkludere flere og gi flere muligheten til å komme i jobb, må vi løfte integreringsarbeidet og fortsette inkluderingsdugnaden. Vi har ikke råd til å miste noen til et varig utenforskap. Alle har noe å bidra med.

Denne våren har vært krevende, og usikkerheten er fortsatt stor. De siste månedene har vi innført omfattende økonomiske tiltak. Det har gitt en kraftig økning i oljepengebruken, men vært både nødvendig og riktig. Nå er det nødvendig å justere tiltakene slik at de bidrar til mer aktivitet - til at bedrifter kommer i gang igjen og folk tilbake på jobb.

Regjeringens plan for veien ut av krisen handler ikke om å komme tilbake til der vi var, den handler om å bruke krisen til å ta nye skritt fremover.