Velferdsstaten skal være der når vi plutselig trenger den. Derfor er vi stolt over at landsmøtet til SV i helga vedtok en ambisiøs plan for å styrke velferden og lage bedre ordninger for alle. For under denne regjeringen har hullene i sikkerhetsnettet blitt stadig større. Det må vi gjøre noe med. Derfor går vi til valg på å rette opp igjen høyresidas kutt i velferden, og gjøre velferden bedre.

Sykdom, samlivsbrudd eller tap av inntekt kan ramme oss alle. Pandemien har minnet oss alle på hvor uforutsigbart livet kan være. En fast jobb og sikker inntekt kan plutselig bli til langvarige permisjoner. En frisk kropp kan slutte å lystre. Vi kan alle bli avhengige av hjelpemidler.

Da skal fellesskapet stille opp. Over mange tiår har fellesskapet bygget et sikkerhetsnett som har tatt imot når det har vært behov for hjelp. Det har vært avgjørende for at Norge har blitt et land med små forskjeller og høy tillit mellom folk. Nå har det snart gått åtte år med en regjering som har tatt bort ordning etter ordning, der hver enkelt i stadig større grad må klare seg på egenhånd.

Flere og flere barn vokser opp i fattige familier, og det haster å gjøre noe for å stanse de økende ulikhetene. Denne usosiale politikken ødelegger noe av det beste med Norge. Derfor er det tid for å sy hullene sammen igjen. Fordi et sterkt fellesskap er bra for alle. SV mener det er på høy tid å reversere disse usosiale kuttene og bygge velferdsstaten slik at den kommer hele befolkningen til gode.

Listen over usosiale kutt som må reverseres, er lang. Folk med lave inntekter og høye boutgifter har fått mindre i bostøtte. Det rammer ekstra hardt når prisen på et sted å bo samtidig har vokst massivt. Gjennom kutt i barnetillegget har uføre har fått mindre penger til å forsørge barna sine med. Barn har fått kutt i brillestøtten. Et brillepar kan koste en barnefamilie mange tusen kroner ekstra. Folk som trenger bil for å få en bedre og enklere hverdag, har fått kutt i bilstøtteordningen. Det er kuttet i ordningen for gratis fysioterapi, i støtte for tannregulering til barn og tannhelsesjekk for eldre. Dette er bare noen eksempler. Listen har blitt lengre for hvert år.

Arbeidsledige har mistet retten til feriepenger på dagpenger. Kuttene i arbeidsavklaringspenger (AAP) rammer sårbare grupper i samfunnet. Kuttene har ikke medført at flere har kommet i jobb, men at flere har blitt avhengig av sosialhjelp. Økonomisk trygghet og retten til et verdig liv skal gjelde for alle.

Slik har velferden blitt mindre tilgjengelig for dem som trenger den mest. Det er et politisk ansvar å sørge for at personer med funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer også har muligheten til å leve selvstendige liv. Det er også klokt i et samfunnsperspektiv å sørge for at barn får tilgang på briller, eller syke kan opprettholde et vanlig aktivt liv.

Sosialistisk Venstreparti går ut av landsmøtet denne helgen med en ambisiøs plan om å ikke bare rette opp i regjeringens kutt, men også løft på en rekke områder. Dette vil gi mindre fattigdom, mindre forskjeller og mer trygghet til oss alle.