Når planutvalget i Sarpsborg kommune møtes den 17. februar for å bestemme hvilket utbyggingsforslag ved Byhaven-prosjektet i Korsgata skal følges, står ikke bare fremtiden av dette bykvartalet til debatt. Bystyret vil også ta stilling til spørsmålet om hvordan man ønsker at videre fortetting i Sarpsborg sentrum skal foregå.

La meg begynne med å gratulere byen med et lokalt utbyggingsselskap som tør å ta et overraskende og uvanlig plangrep i et av byens mest attraktive kvartaler. Først inviterer Byhaven AS flere dyktige arkitekter til å komme med forslag for det fremtidige ansiktet av kvartalet. Betongbygg og Østfoldhus som utbyggere valgte derpå et uvanlig og ukonvensjonelt forslag som grunnlag for videre utvikling av eiendommen.

Istedenfor å tette igjen alle tre sider i kvartalet med innadvendt blokkbebyggelse valgte utbyggeren forslaget med 6 frittstående byvillaer. Med dette setter utbyggerne et signal om at tiden er kommet for å velge nye løsninger for fortetting i byens sentrum.

Jeg håper at politikerne vil belønne en modig utbygger som kan gi fortettingen et grønnere og vennligere ansikt.

Martin Ebert

I snart 20 år har denne avisen, engasjerte innbyggere og politikere i kommunen klaget over at fortettingen i Sarpsborg sentrum altfor ofte ender opp mer lukkede kvartaler, lite innbydende gatemiljøer og utrivelige fasader. Mange har vært lei seg for at epletrær, enger og blomsterbed i bakgårdene er blitt erstattet av asfalt, mørke svalganger og boder som er stablet til vindusløse bokser over flere etasjer.

På Byhaven har noen dyktige arkitekt-kolleger sammen med utbyggeren funnet en løsning for hvordan nødvendig og ønskelig fortetting kan kombineres mye grønne gårdsrom og åpne kvartaler. Lekeplassene og epletrærne i kvartalets indre vil få sollys som skinner mellom bygningene inn på gårdsplassen.

Utvendige trappehus, fleretasjers-bod-kasser og mørke og utrivelig svalganger er erstattet av lyse trefasader med store vinduer som tar inn dagslys og viser husenes åpne ansikt mot alle sider. Alt ved dette prosjektet tilsier at byen for øvrig vil tjene på åpne fasader, grønne gårdsrom og fellesarealene mot gata. Gjennom åpningene mellom husene vil kvartalet puste, bli en utadvendt del av bymiljøet og med dette gi tilbake bymiljøet i Sarpsborg sentrum.

Jeg håper at politikerne vi se kvalitetene i utbyggingsforslaget til Byhaven AS som mer enn veier opp de påpekte 30 centimeter avvik fra sentrumsplanen og vil belønne en modig utbygger som har utviklet et spennende prosjekt som kan gi fortettingen i Sarpsborg sentrum et grønnere, et mere bærekraftig og ikke minst et vennligere ansikt.

Martin Ebert

  • Martin Ebert er bosatt i Sarpsborg og har vært ansvarlig for utforming av flere av byens prosjekt, for eksempel kafeen på torget, Sandesundsveien skole og Politihuset på Grålum.

  • Forfatteren har vært juryformann under arkitektkonkurransen for Byhaven.

Les også

Vippepunktet for et åpent eller lukket kvartal i Byhaven

Les også

Bit for bit forsvinner byen jeg er så glad i