Når LO i sine paroler 1. mai skriver «Anerkjenn Palestina / Boikott Israel», så er dette paroler som blir benyttet i 1.mai-tog i hver by i Norge. Og dette er styrt fra sentralt hold. LO gir pengestøtte til partier som vil gjøre boikott av israelske varer til kommune- og fylkessak, da er det naturlig at Partiet De Kristne har en mening om dette også i et lokalvalg.

Når det gjelder okkupasjonen av Palestina kan man vise til hva som skjedde da Israel med makt flyttet jødiske innbyggere fra Gush Katif (Gaza) og overlot stedet til palestina-arabere. Det Israel fikk som gjengjeld var og er utallige raketter som vil skade folk og land. I sitt charter for Palestina er ikke Israel inntegnet på kartet, og målet er å fjerne landet. Ved sin støtte til Palestina støtter man også opp om dette charteret. Trekker Israel seg tilbake blir det mer krig. Og det vi nå hører mer og mer fra arabiske land er at flere uttaler seg positivt om Israel. Dette hører vi lite om i norske medier.

At PDK er opptatt av støtte til Israel og ønsker et nært samarbeid med dem der det er mulig, hindrer ikke, tvert imot, at vi er opptatt av lokale saker.

Vi er opptatt av god skole for barn og unge, god eldreomsorg som gir trygghet for den enkelte, rusomsorg hvor det også legges vekt på rehabilitering. Jernbane som bygges for fremtiden med vekt også på gods.

Vi er opptatt av et voksende næringsliv for å gi flere jobber i Sarpsborg, og vi ønsker ikke å stenge Sarpsborg inne med en ring av bompenger.

Sentrum og omland må være til for innbyggerne, ikke innbyggerne for kommunen.

Vi ønsker å jobbe for lokale saker ut fra folkets ønsker, ikke LO sine ønsker.