Viser til artikkel i Sarpsborg Arbeiderblad 4. februar, med tittelen «Sparta-spillernes nye hverdag», samt lokale NRK-distriktsnyheter 8. februar vedrørende samme tema. I SAs sak er trener Sjur Robert Nilsen for Sparta oppgitt over at Spartas elitelag må trene ute på kunstisen i 10 minusgrader, istedenfor inne i Sparta Amfi. Ved at 24 av 27 spillere i hans lag har vært koronasmittet medfører dette at de ikke kan bli smittet på nytt og ikke kan bringe smitte videre, hevder han i SA-saken.

Jeg har fulgt med litt på nyhetene i både inn- og utland i det siste. Det fremstår for meg som en kjensgjerning at vi ikke blir immune dersom vi har blitt smittet av koronaviruset. En viss immunitet mot selv å bli smittet igjen er nok reelt, men flere har blitt smittet to ganger. Det finnes heller ingen god dokumentasjon på at en som tidligere har vært smittet ikke vil være smittebærer videre selv om han/hun ikke blir direkte syk på nytt. Dette bør vi således ta hensyn til fremover.

At Sjur Robert Nilsen på bakgrunn av dette argumenterer for at Sparta-troppen bør få lettelser, da de allerede har hatt stor smitte, anser jeg som uheldig for å opprettholde fokuset på å knuse dette viruset. Bør ikke en fremtredende leder i hockeymiljøet være ydmyk i forhold til stor lokal smitte og forsøke å dempe dette i størst mulig grad? Han og troppen er gode forbilder for mange av våre barn og ungdommer og bør derfor vise at de tar dette på størst mulig alvor.

Det har dessverre vist seg at hockeymiljøet har hatt mange smittede i Østfold og nå som det også florerer muterte virusvarianter blant oss, bør vi alle utvise en større dugnadsånd for å minimere smitten. Kanskje bør til og med slike store lokale utbrudd i et spesifikt miljø føre til strengere og mer inngripende tiltak?

Folkehelseinstituttet (FHI) har tydelig kommunisert at ishaller er en ekstra stor risiko for smittespredning, da luft og temperaturer i hallene ser ut til å være gunstige for koronaviruset.

Mitt hovedpoeng er at koronaepidemien ikke bør bagatelliseres.

Og for en iskriger er vel ikke det å trene i minus 10 grader et stort problem?