Per Olaf, det er godt å høre at du er på bedrings vei. I ditt siste leserbrev skriver du at tre partier i Sarpsborg har en holdning «Skit i Norge, leve Sarpsborg». Sarpsborg Høyre har i lang tid jobbet for rett linje, men når samtlige andre Østfold-kommuner har en holdning som du beskriver som «skit i Sarpsborg», må vi komme med løsninger som kan være mulige å få til, ellers vil vi få en negativ barriere gjennom Sarpsborg. Det ønsker vel heller ikke du?

Når planene blir så kostbare som de ser ut til, håper vi i Sarpsborg Høyre at nasjonale myndigheter vurderer traseen på nytt. For vi kommer ikke til å stemme for en løsning gjennom Sarpsborg, som deler byen slik en åpen togtrasé vil gjøre. Per i dag har de andre Østfold-kommunene og nasjonale myndigheter ikke vært interessert i å diskutere alternative løsninger.

Til slutt vil jeg utfordre deg på ett punkt. I ditt rett linje-alternativ er dere urokkelig på at InterCity-stasjonen skal ligge på Rolvsøy i Fredrikstad. Kan du være villig til å vurdere en rett linje som følger E6 med InterCity-stasjon i Sarpsborg? Sarpsborg Høyre mener den beste løsningen er en rett linje fra Råde som følger E6 over Sandesund og videre mot Halden. Det er selvsagt for Sarpsborg Høyre at en InterCity-stasjon skal ligge sentralt plassert i Sarpsborg.

Det er en sterk føring om at en ny stasjon SKAL ligge i et bysentrum.