Jan Audun Berntsen skriver på vegne av Vennskapsforeningen: Sitat: «Alle som har besøkt Betlehem, har lært å kjenne byen som et fredelig og vennlig sted, der den politiske ledelsen, som vi har nært samarbeid med, er opptatt med å bygge fredelige forbindelser til sine naboer, basert på gjensidig respekt.» Sitat slutt.

Jeg har selv hatt gleden av å være med på en av kommuneturene til Betlehem, og jeg opplevde denne turen som meget interessant. Jeg fikk møte flere palestinere, og jeg opplevde dem som vennlige og hyggelige. Så jeg hadde den samme opplevelsen som Berntsen beskriver. Og nettopp derfor er det viktig at dette positive kan fortsette. Vi vet at det som er positivt, kan bli ødelagt av en negativ utvikling.

Selv om Vennskapsforeningen opplever god kontakt med ledelse og folk i Betlehem, så kan det jo foregå ting, som Vennskapsforeningen ikke får vite.

Mitt anliggende, da jeg fremmet interpellasjonen, var nettopp det. Jeg hadde mottatt en beskrivelse fra Palestinian Media Watch (PMW) om ting, som denne organisasjon mener foregår i Betlehem. Jeg stilte spørsmål til ordføreren om han kjente til dette, og om han eventuelt ville undersøke om informasjonen var riktig eller feil.

Berntsen mener at jeg undergraver vennskapsforbindelsen med Betlehem ved å gjøre dette. Det opplever jeg underlig. Det må da være i Vennskapsforeningens interesse at det positive miljøet ikke skal ødelegges av utvikling mot terror. Å stille spørsmål om det mann lurer på, må da være helt legitimt. Det var da ingenting i min interpellasjon, som gikk på at jeg satte spørsmålstegn ved selve vennskapsforbindelsen.

Den voldsomme reaksjonen på at jeg har mottatt informasjon fra PMW, opplever jeg underlig. Her fremstår Vennskapsforeningen som bedrevitere om hvilke informasjonskilder man bør lytte til. Hvordan kan Vennskapsforeningen vite hvem som har rett informasjon? De fremstiller det slik at jeg «har latt meg bruke». Til det vil jeg si at jeg bestemmer selv hvor jeg henter min informasjon.

Det viktigste er hva som kommer fram av opplysninger. I min interpellasjon fremsatte jeg flere konkrete eksempler, som alle er mulig å sjekke ut. Når Sarpsborg kommune har en tett kontakt med lederne i Betlehem, har de en spesiell mulighet til å ta opp slike spørsmål med dem.