Vi nærmer oss nivået fra før pandemien.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at økningen var på hele 159 prosent det siste året.

De strenge koronatiltakene i 2020 førte til en bråstopp i grensehandelen. Lettelser i reiserestriksjonene utover sommeren og høsten i fjor fikk flere til å ta turen til Sverige eller andre naboland, men i høst begynner handelen å nærme seg samme nivå som før pandemien.

– Grensehandelen i tredje kvartal i år var fremdeles 52 prosent lavere enn i samme kvartal i 2019, året før korona. Men grensehandelen var spesielt høy i 2019, og nivået vi ser nå, ligger nær nivåene fra årene før 2019, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

(©NTB)